Lizziardhs First Dyna Super Glide
" Agata"

Äg.  Fam. Monika och Mats Andersson
14 månader
6,5 månader


Agata 5,5 månad


7 veckor

 
3 veckor


©
Lisa & Benny Årdh